Vi supportar er med engagerad hjälp i alla steg av utvecklingsprocessen av moderna, kostnadseffektiva och robusta elektronikprodukter. Från högvolymanpassade konsumentprodukter till säkerhetskritiska industritillämpningar. Vi utvecklar nya system enligt er specifikation eller uppgraderar och moderniserar befintliga lösningar på plats hos er eller in-house från vår site. Vi använder egna licenser för Cadence OrCAD samt Altium Designer och behöver inte belasta er licenspool. Vi vill vara rätt pusselbit i ert projekt.

Konstruktion

Konstruktion

Vi arbetar med konstruktion i önskad omfattning. Projekten kan avse granskning, modernisering, felsökning eller kompletta åtaganden enligt specifikation eller er vision. Vår output bygger på välanalyserade och kreativa lösningar, skräddarsydda för sin uppgift. Vi bidrar gärna med vår erfarenhet och våra idéer.

Vi använder det schemaverktyg ni föredrar och har mångårig erfarenhet av Cadence OrCAD Capture, Altium Designer (Protel) och Mentor Graphics Xpedition.

Simulering

För ett effektivt projektgenomförande ser vi simulering och beräkning av våra lösningar som en viktig del i att nå prestanda och pålitlighet. Vår erfarenhet av de verktyg vi använder ger oss möjlighet att arbeta rationellt och effektivt och nå genomarbetade resultat. Simulering innefattar analog signal/kraft, mixed-mode samt high speed signalintegritet. Vi använder Cadence PSpice med Advanced Analysis option, Cadence Sigrity samt Mentor Graphics Hyperlynx.

Simulering
Layout

Layout

Layoutteknik har förändrats med allt snabbare kretsar, kommunikationslänkar och multipla kraftmatningar som ställer nya krav på byggsätt och beräkningar. Vi tillämpar modern layoutteknik och använder de flesta stora CAD-verktyg såsom Cadence OrCAD/Allegro, Altium Designer, Mentor Graphics Xpedition, PADS etc. Har ni en äldre konstruktion kan vi oftast importera och konvertera underlag från de flesta CAD-program på marknaden.

Mätteknik

Mäta och verifiera elektronikkonstruktioner är lika viktigt för oss som att beräkna och simulera dem. Vi mäter och undersöker de flesta typer av system för att bekräfta specifikationer eller finna avvikelser. EMC-problem? Vi genomför eller bistår er vid felsökning samt certifierande tester eller pre-qual-mätningar.

Mätteknik

Kontakt

Tel :

070-944 01 15

E-post :

info@multilayer.se

Adress :

Överstegränd 37
56331 Gränna

Kontaktformulär